SAYILARLA
TÜRK SAVUNMA SANAYİİ

Savunma Sanayii Şirketleri

Zirveye Doğru

2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında hiçbir savunma şirketimiz bulunmazken, 2020 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde
ASELSAN 48’inci, TUSAŞ 53’üncü, BMC 89’uncu, ROKETSAN 91’inci, STM 92’nci sırada yer aldı.
2020’de ilk kez listeye giren FNSS 98’inci, HAVELSAN ise 99’uncu sıraya yerleşti.

Ihracat

Savunma ve Havacılık İhracatı

2002 yılında yalnızca 248 milyon ABD Doları olan savunma ve havacılık ihracatı hacmi,
yaklaşık 18 kat büyüyerek 2022’de 4,395 milyar ABD Dolarına ulaştı.

Ciro

Toplam Savunma ve Havacılık Cirosu

2002 yılında 1 milyar ABD Doları olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılında yaklaşık 12 kat büyüyerek 12,196 milyar ABD Doları oldu.

Ar Ge

Ar-Ge

2002 yılında neredeyse yok denecek kadar az olan savunma ve Ar-Ge harcamaları 2022’de
2,061 milyar ABD Doları seviyesine çıktı.

Savunma Projeleri Hacmi

Proje Hacmi

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar ABD Doları bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelinen noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu hacmin 75 milyar ABD Dolarının üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Savunma Projeleri

Savunma Projeleri

2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi (yüksek dışa bağımlılık oranı ile) yürütülmekteyken
2022 yılında proje sayısı 10 katın üzerinde artarak 750’yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısı
son 5 yılda başlatıldı.

ZİRVEYE DOĞRU

Zirveye Doğru

2002 yılında dünyanın en büyük savunma şirketleri arasında hiçbir savunma şirketimiz bulunmazken, 2020 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde ASELSAN 48’inci, TUSAŞ 53’üncü, BMC 89’uncu, ROKETSAN 91’inci, STM 92’nci sırada yer aldı. 2020’de ilk kez listeye giren FNSS 98’inci, HAVELSAN ise 99’uncu sıraya yerleşti.

SAVUNMA ve HAVACILIK İHRACATI

Savunma Havacılık

2002 yılında yalnızca 248 milyon ABD Doları olan savunma ve havacılık hacmi, yaklaşık 18 kat büyüyerek 2022’de 4,395 milyar ABD Dolarına ulaştı.

Toplam Savunma ve Havacılık Cirosu

Toplam Savunma

2002 yılında 1 milyar ABD Doları olan savunma ve havacılık cirosu, 2022 yılında yaklaşık 12 kat büyüyerek 12,196 milyar ABD Doları oldu.

Ar-Ge

Ar Ge

2002 yılında neredeyse yok denecek kadar az olan savunma ve Ar-Ge harcamaları 2022’de 2,061 milyar ABD Doları seviyesine çıktı.

Proje Hacmi

Proje Hacmi

2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar ABD Doları bütçeli savunma projeleri yürütülürken gelinen noktada yaklaşık 11 katlık bir artış ile 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı. İhale süreci devam eden projeler de göz önüne alındığında, bu hacmin 75 milyar ABD Dolarının üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor.

Savunma Projeleri

Savunma Projelerı

2002 yılında yalnızca 62 savunma projesi (yüksek dışa bağımlılık oranı ile) yürütülmekteyken 2022 yılında proje sayısı 10 katın üzerinde artarak 750’yi geçti. Bu projelerin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatıldı.

“Savunma Sanayii 360”, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen “Savunma Sanayii Okuryazarlığı Programı” çerçevesinde hazırlanmıştır.